I. KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Opšti uslovi i pravila korišćenja kartice Modiana Experience Card (u daljem tekstu: Opšti uslovi) određuju pravila poslovanja kartice Modiana Experience Card.

Modiana Experience Card radi na principu skupljanja bodova i korišćenja bonusa u dinarima tokom perioda skupljanja bodova ili do isteka roka za unovčenje (kako je definisano u nastavku) za kupovinu na svim prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper.

Korišćenje kartice je moguće isključivo na prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji.

Popis prodajnih mesta na kojima se može koristiti kartica Modiana Experience Card dostupan je na web stranicama www.modianaexperiencecard.rs i www.modiana.rs/prodajna-mesta.

Svako fizičko lice koje je navršilo osamnaest (18) godina i koje ispuni obrazac za prijavu (navodeći sve lične podatke označene kao obavezne) može postati vlasnik kartice Modiana Experience Card putem registracijskog obrasca na jednom od prodajnih mesta Modiana SR d.o.o. Beograd i/ili putem web stranice www.modianaexperiencecard.rs. Vlasnik kartice Modiana Experience Card registracijom potvrđuje poznavanje i razumevnje Opštih uslova i pravila korišćenja te se obavezuje pridržavati se istih, na način kako je definisano u nastavku. Opšti uslovi i pravila korišćenja objavljeni su na web stranici www.modianaexperiencecard.rs i dostupni su na blagajni u svim trgovinama u Srbiji.

Jedna osoba može imati samo jednu karticu Modiana Experience Card. U slučaju da pojedinac ima više od jedne kartice Modiana Experience Card, Modiana SR d.o.o. Beogradima pravo da odmah poništi sve kartice, sve skupljene bodove i sve bonuse u dinarima.

Kartica Modiana Experience Card je lična i neprenosiva.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card mogu biti fizička lica, a ne samostalni preduzetnici ili pravna lica.

Izdavalac kartice Modiana Experience Card je društvo Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar Umetnosti 17/IV/22 11070 Novi Beograd, Srbija.

Nakon predaje pristupne izjave u trgovini putem registracijskog obrasca odnosno po završetku online pristupne izjave, kupac dobija karticu Modiana Experience Card u digitalnom obliku. Modiana Experience Card može se izdati i u fizičkom obliku na zahtev kupca.

Kartica Modiana Experience Card aktivira se odmah izdavanjem digitalne kartice na blagajni ili prilikom registracije putem online pristupne izjave.

Skupljanje bodova i korišćenje bonusa u dinarima moguće je samo uz davanja na uvid kartice Modiana Experience Card (u digitalnom ili fizičkom obliku) prilikom kupovine na nekom od prodajnih mesta.

Za bodove skupljene na kartici Modiana Experience Card odgovoran je Vlasnik kartice Modiana Experience Card, a ne Izdavaoc kartice. Modiana SR d.o.o. Beograd nije dužan proveravati identitet Vlasnika kartice prilikom davanja na uvid kartice Modiana Experience Card u trenutku kupovine ili prilikom korišćenja bonusa u dinarima.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card odgovara da su svi podaci navedeni na obrascima istiniti i tačni. Modiana SR d.o.o. Beograd nije odgovoran za posledice lažnih informacija.

Kartica Modiana Experience Card je besplatna i važi do pisanog otkazivanja Vlasnika kartice Modiana Experience Card, ili otkazivanja Izdavaoca kartice tj Modiana SR d.o.o. Beograd.

U ovim Opštim uslovima i pravilima korišćenja definisani su sledeći pojmovi:
- „Vlasnik kartice” znači vlasnik kojem je kartica Modiana Experience Card izdata u digitalnom ili fizičkom obliku s jedinstvenim brojem;
- "Modiana Experience Card" znači kartica Modiana Experience Card koju je izdao Modiana SR d.o.o. Beograd;
- "Kontrolor" znači Modiana SR d.o.o. Beograd, koji upravlja računarskom bazom podataka vlasnika kartice Modiana Experience Card i ugovornih obrađivača ličnih podataka.
Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

II. SISTEM SKUPLJANJA BODOVA S KARTICOM MODIANA EXPERIENCE CARD

Vlasnik kartice Modiana Experience Card skuplja bodove prilikom svih kupovina na prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji. Da bi ste skupljali bodove, morate pokazati karticu Modiana Experience Card na blagajni pre izrade računa i plaćanja. Nakon što je račun završen, naknadni unos bodova više nije moguć.

Period skupljanja bodova na kartici Modiana Experience Card ograničen je na jednu kalendarsku godinu, od 1. januara do 31. decembra. Izuzetak je prvo razdoblje skupljanja bodova na Modiana Experience Card, koje traje od marta 2023. do 31. decembra 2023. godine.

Na početku svake nove kalendarske godine, ukupan broj bodova skupljen na kartici Modiana Experience Card se resetuje na 0 (nula).

Koncept skupljanja bodova: za svakih 120,00 dinara kupovne vrednosti, Vlasnik kartice Modiana Experience Card dobija 1 bod. Bodovi se skupljaju na račun Vlasnik kartice Modiana Experience Card. Vlasnici kartice Modiana Experience Card bodove skupljaju odmah nakon prve kupovine nakon ispunjavanja pristupne izjave.

Primeri skupljanja bodova:
od 120,00 din do 239,99 din = 1 bod
od 240,00 din do 359,99 din = 2 boda
od 360,00 din do 479,99 din = 3 boda
...

Kada se skupi broj bodova, Vlasnik kartice Modiana Experience Card dobija bonus, kao što je prikazano u donjoj tablici i izraženo u dinarima s tim da veći broj skupljenih bodova znači i veći bonus u dinarima na koji Vlasnik kartice Modiana Experience Card ima pravo.


Bodovi se skupljaju jednako, bez obzira na način plaćanja (tj. gotovina, poklon kartica, kreditna ili debitna kartica, čekovi, administrativne i sindikalne prodaje) na ukupan iznos računa (uključujući i kupovinu na rate) za sve kupljene proizvode.

Status bodova na kartici Modiana Experience Card se prikazuje na svakom računu, a podaci se mogu proveriti i putem stranice "Moj profil" koja je dostupna na web stranici www.modianaexperiencecard.rs.

Na blagajni, bez prethodne kupovine nije moguće proveriti stanje bodova na kartici Modiana Experience Card. Stanje bodova na kartici Modiana Experience Card možete proveriti u bilo kom trenutku na stranici "Moj profil", na registracijskim terminalima koji se nalaze uz blagajne u svim Modiana trgovinama, Modiana Woman Luxury Selection, Lee Cooper i na web stranici www.modianaexperiencecard.rs.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card ne dobija bodove za:
- Kupovinu robe na predračun,
- Kupovinu poklon kartice (bodovi se dobijaju korišćenjem vrednosti poklon kartice).

Kod korišćenja Modiana Experience Card bonusa u dinarima, Vlasnik kartice Modiana Experience Card ima pravo na bodove.

III. SISTEM KORIŠĆENJA BONUSA U DINARIMA

Kartica Modiana Experience Card omogućuje Vlasniku kartice da skuplja bodove i koristi bonuse u dinarima te koristi druge pogodnosti namenjene Vlasnicima kartice Modiana Experience Card.

Na početku svake nove kalendarske godine ukupan broj skupljenih bodova u prethodnoj godini se resetuje na 0 (nula). Vlasnik kartice Modiana Experience Card može iskoristiti bonus u dinarima ostvaren u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do (uključujući) 31. januara sledeće kalendarske godine, u radnom vremenu svake trgovine Modiane, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper. Naknadno korišćenje ili produženje roka za korišćenje neiskorišćenih bonusa u dinarima nije moguće.

Vrednosti bonusa iskazuju se u dinarima na kartici Modiana Experience Card te se prilikom dobijanja odnosno korišćenja automatski dodaju ili oduzmu s kartice Modiana Experience Card.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card mora obavestiti prodajno osoblje na blagajni da će iskoristiti bonus u dinarima za kupovinu i predati ili pokazati svoju karticu Modiana Experience Card.

Bonus u dinarima se mora potrošiti u punom iznosu (1.200 din, 9.500 din, 19.000 din i 24.000 din). Tokom kalendarske godine u period od 1. februara do 31.decembra jedan skupljeni bonus je moguće iskoristiti prilikom plaćanja jednog računa.

Od 1. januara do 31. januara svi prikupljeni bonusi se mogu sabirati i iskoristiti za plaćanje celog iznosa jednog računa.

Nakon korišćenja bonusa u dinarima, ukupan broj skupljenih bodova umanjuje se za broj iskorišćenih bodova, a eventualni ostatak bodova vlasnik zadržava i mogu se iskoristiti sledeći put kada se skupljeni bodovi koriste.
Primer: ako Vlasnik kartice Modiana Experience Card skupi 2.900 bodova i koristi bonus u iznosu od 24.000 dinara, odnosno 2500 bodova, 400 bodova će ostati na kartici nakon korišćenja bonusa.

U trenutku korišćenja bonusa u dinarima, bodovi će se oduzimati kako je navedeno u donjoj tablici.


U periodu skupljanja pojedinačnih bodova, Vlasnik kartice Modiana Experience Card može nastaviti skupljati bodove od početka, neograničen broj puta u svakoj kalendarskoj godini.

Prilikom korišćenja bonusa u dinarima, iznos bonusa u dinarima se skida sa računa.

Bonus se iskorišćava u dinarima isključivo uz davanja na uvid kartice Modiana Experience Card.
Uz skupljen bonus u dinarim, Vlasnik kartice Modiana Experience Card može u celosti ili delomično umanjiti konačni iznos računa.

Za pojedinačnu kupovinu skupljeni bonusi u dinarima mogu se iskoristiti samo s jedne kartice Modiana Experience Card. Bonuse u dinarima sa različitih kartica Modiana Experience Card nije moguće sabirati.
U slučaju da je ukupan iznos računa jednak ili manji od ukupne vrednosti bonusa u dinarima na kartici Modiana Experience Card, Vlasnik kartice može zatražiti korišćenje bonusa u iznosu ukupnog iznosa račun ili do iznosa dostupnog bonusa u dinarima na kartici. U slučaju da je konačna vrednost bonusa u dinarima veća od vrednosti kupovine, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Bonus u dinarima može se iskoristiti samo u celosti.

Skupljeni bonus u dinarima na kartici Modiana Experience Card nije moguće isplatiti u gotovini.
Kada se Vlasnik prijavi za novu karticu Modiana Experience Card, bonus u dinarima se prenosi sa stare kartice na novu karticu.
Vlasnik kartice Modiana Experience Card može iskoristiti skupljeni bonus u dinarima na kartici za sve kupovine, uključujući poklon kartice i kese za kupovinu.

IV. KORIŠĆENJE POGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card takođe pruža Vlasniku kartice razne druge pogodnosti, koje su objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.rs, u marketinškim materijalima društva Modiana SR d.o.o. Beograd, javnim medijima, ili u e-mailovima koje Vlasnik kartice Modiana Experience Card prima na svoju e-mail adresu ili putem SMS-a.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card može koristiti karticu na svim prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji, tj. u trgovinama Modiana, Modiana Luxury Selection i Lee Cooper.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card ima pravo na sledeće pogodnosti:
- besplatno članstvo,
- 10% posebnog popusta dobrodošlice na jednu kupovinu u roku od 30 dana od datuma registracije i prijema kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku,
- 20% posebnog rođendanskog popusta na jednu kupovinu koji se može iskoristiti najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođendana Vlasnika kartice,
- ranija obaveštenja o promocijama,
- raniji pristup popustima i akcijama,
- posebne ili ekskluzivne ponude,
- pozivnice na ekskluzivna događanja,
- celogodišnje akcije sa popustima na razne brendove.

V. 10% POSEBAN POPUST DOBRODOŠLICE

Nakon pristupanja Vlasnik Modiana Experience Card kartice ostvaruje pravo na 10% posebnog popusta dobrodošlice. Popust je moguće iskoristiti na svim prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji, tj. u svim trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper.

10% posebnog popusta dobrodošlice može se iskoristiti samo jednom - za jednu kupovinu, najkasnije 30 dana od dana ispunjavanja pristupnice i prijema kartice Modiana Experience Card u digitalnom obliku.

Posebni popust dobrodošlice 10% sabira se sa drugim akcijama i popustima, osim sa 20% posebnim rođendanskim popustom.

VI. 20% POSEBAN ROĐENDANSKI POPUST

Vlasniku kartice Modiana Experience Card na njegov rođendan poklanjamo 20% popusta koji može iskoristiti na jednu kupovinu (jedan račun), najkasnije do 14 dana nakon stvarnog datuma rođenja Vlasnika kartice Modiana Experience Card.

Poseban rođendanski popust 20% sabira se sa drugim akcijama i popustima, osim sa 10% posebnim popustom dobrodošlice.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card ima pravo na poseban rođendanski popust od 20% od dana kada se prijavio kao Vlasnik kartice Modiana Experience Card. Vlasnik kartice Modiana Experience Card nema pravo na poseban rođendanski popust od 20% za rođendan pre registracije.
Primer: ako se Vlasnik kartice Modiana Experience Card prijavio 23. marta 2023. ,rođendan mu je bio 18. marta 2023., kupon za poseban rođendanski popust od 20% dobit će 18. marta 2024.

VII. REGISTRACIJA NA WEB STRANICI www.modianaexperiencecard.rs PREKO "MOJ PROFIL" ILI NA PRODAJNIM MESTIMA

NA WEB-U
Ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici www.modianaexperiencecard.rs, digitalna kartica Modiana Experience Card biće kreirana i vidljiva na stranici "Moj profil" zajedno sa kuponom u iznosu od 10% posebnog popusta dobrodošlice.

"Moj profil" je stranica na web-u www.modianaexperiencecard.rs, putem koje Vlasnik kartice Modiana Experience Card može saznati status bodova i bonusa u dinarima na kartici Modiana Experience Card, a istovremeno može uređivati svoje lične podatke u skladu sa Opštim uslovima poslovanja, pregleda istoriju kupovine za trenutni period skupljanja bodova, prijavi izgubljenu ili ukradenu karticu itd.
Vlasnik kartice Modiana Experience Card pristupa stranici "Moj profil" sa korisničkim imenom (e-mail adresom) i lozinkom koju sam odredi. Uslov za uspešnu registraciju u „Moj profil“ je e-mail adresa koju kupac mora uneti u pristupnu izjavu.

NA PRODAJNIM MESTAMA
Pristupni obrazac za dobijanje kartice Modiana Experience Card može se ispuniti i na tabletima u svim prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji, odnosno u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper.

Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, digitalna kartica Modiana Experience Card biće kreirana i vidljiva zajedno sa kuponom od 10% posebnog popusta dobrošlice na stranici "Moj profil".

Kupac garantuje tačnost ličnih podataka navedenih prilikom registracije, a ujedno mora potvrditi da je pročitao, te da je saglasan i prihvata pravila navedena u Opštim uslovima. Ispunjavanje nepotpunih ili neistinitih podataka potrebnih za izdavanje kartice dovešće do nemogućnosti izdavanja kartice Modiana Experience Card odnosno do njenog opoziv.

Lični podaci koje kupac mora ispuniti na pristupnom obrascu kako bi dobio karticu Modiana Experience Card su:
- ime (obavezan podatak),
- prezime (obavezan podatak),
- adresa, kućni broj (obavezan podatak),
- poštanski broj (obavezan podatak),
- datum rođenja (obavezan podatak),
- e-mail adresa (obavezan podatak),
- pol (obavezan podatak),
- broj telefona (obavezan podatak),
- ime, prezime, pol i datum rođenja dece (neobavezan podatak).

Podaci se unose dobrovoljno. Ako kupac ne želi dostaviti sve lične podatke koji se smatraju obaveznim, on ili ona ne može postati Vlasnik kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card izdaće se u fizičkom obliku (plastična kartica) samo Vlasniku digitalne kartice Modiana Experience Card, koji će izričito zatražiti izdavanje fizičke kartice. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima iste funkcije i pruža Vlasniku iste pogodnosti kao i fizička kartica.

Kartica Modiana Experience Card izdaje se potpuno besplatno, u digitalnom ili fizičkom obliku, ispunjavanjem obrasca za prijavu.
Vlasnik kartice Modiana Experience Card je odgovoran da su svi navedeni podaci istiniti i tačni. Vlasnik kartice Modiana Experience Card nije odgovoran ni za kakve posledice netačno unetih podataka na prijavnom obrascu za izdavanje kartice.

VIII. PROMENE LIČNIH PODATAKA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Vlasnik kartice Modiana Experience Card svoje lične podatke navedene u pristupnoj izjavi može promeniti na web-u, na stranici „Moj profil“. Vlasnik kartice Modiana Experience Card može pristupiti u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.rs ili na tabletima u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper.

Samo Vlasnici kartice Modiana Experience Card mogu promeniti podatke na kartici Modiana Experience Card za svoju karticu. Lični podaci osobe koja zahteva promenu podataka moraju odgovarati podacima Vlasnika kartice Modiana Experience Card. Vlasnik ili Izdavalac kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana SR d.o.o. Beograd nije odgovoran ni za kakve posledice netačno prenesenih podataka.

Podaci će biti promenjeni čim Vlasnik kartice Modiana Experience Card to učini na web-u "Moj profil".
U slučaju da su se lični podaci Vlasnika kartice promenili prilikom promene registracije, on je dužan urediti promenu podataka u „Moj profil“ u roku od trideset (30) dana od promene. Modiana SR d.o.o. Beograd nije odgovoran za bilo kakvu štetu izazvanu izmenom ili netačnim ličnim podacima Vlasnika kartice Modiana Experience Card.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card koji ne želi primati posebne ponude u obliku elektronskih obaveštenja (e-mail), multimedijskih poruka (SMS/MMS) može se odjaviti od ovih aktivnosti na više načina:
- u "Moj profil" na web stranici www.modianaexperiencecard.rs;
- e-maila na info@modianaexperiencecard.rs; ili
- na tabletima na svim prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd u Srbiji, odnosno u svim trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper.

IX. POLITIKA POVRATA

U slučaju povrata i/ili reklamacija Vlasnik kartice Modiana Experience Card prilikom povrata artikla ili reklamacije mora dati na uvid račun i karticu Modiana Experience Card, ukoliko želi da mu bodovi budu vraćeni na karticu.

Ukoliko Vlasnik kartice Modiana Experience Card vrati artikl koji je plaćen bonusom u dinarima, Vlasniku kartice biće vraćen iznos kupovine tog proizvoda u celosti. Vlasniku kartice Modiana Experience Card koji želi vratiti artikl čijom je kupovinom dobio bodove na kartici, po povratu će biti vraćena plaćena prodajna cena za taj artikl. Broj bodova koji je sakupio Vlasnik kartice za kupovinu ovog proizvoda oduzima se od ukupnog stanja bodova na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. Ukoliko stanje bodova na kartici to ne dopušta, status bodova prelazi u minus. Vrednost bonusa u dinarima neće biti prikazana u minusu.

Prilikom zamene artikla Vlasnik kartice Modiana Experience Card mora dati na uvid račun i karticu Modiana Experience Card, ukoliko želi da mu bodovi budu vraćeni na karticu.

Prilikom zamene artikla, Vlasniku kartice Modiana Experience Card će se odbiti bodovi koje je dobio kupovinom vraćenog artikla. Bodovi novoodabrane stavke biće dodati na karticu Modiana Experience Card.

X. PRIGOVORI

Reklamacije i pritužbe na skupljene bodove odnosno korišćenje bonusa u dinarima moguće je podneti u roku od 8 radnih dana od dana kupovine, putem korisničke službe e-mailom info@modianaexperiencecard.rs.

XI. PRESTANAK VAŽENJA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card važi neograničeno vreme i traje dok Vlasnik kartice Modiana Experience Card ne zaprimi zahtev za otkazivanje od strane Izdavaoca kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana SR d.o.o. Beograd.

U slučaju da Vlasnik kartice Modiana Experience Card želi otkazati karticu, to može učiniti elektronskim putem na stranici www.modianaexperiencecard.rs "Moj profil".

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card radi se automatski po prijemu zahteva za otkazivanje, a Vlasnik kartice Modiana Experience Card prima e-mail s potvrdom da će kartica Modiana Experience Card biti poništena i otkazana.

U slučaju zahteva za otkazivanjem kartice Modiana Experience Card, Vlasnik kartice Modiana Experience Card odmah gubi sve skupljene bodove i sve bonuse sakupljene u dinarima.

Svi neiskorišćeni bonusi u dinarima na kartici Modiana Experience Card neopozivo se poništavaju u trenutku deaktivacije, a svi skupljeni podaci vezani za Vlasnika kartice Modiana Experience kartice su pseudominizovani.

Modiana SR d.o.o. Beograd ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice ukidanja kartice Modiana Experience Card.

XII. GUBITAK, KRAĐA, ZLOUPOTREBA I BLOKIRANJE KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Vlasnik kartice Modiana Experience Card mora odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice: na bilo kom prodajnom mestu Modiana SR d.o.o. Beograd, tj. u svim trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection, Lee Cooper ili putem web-a na stranici"Moj profil".
Vlasnik kartice Modiana Experience Card izdate u fizičkom obliku može, u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe kartice, na prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd, tj. u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper zahtevati izdavanje druge fizičke kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card biće blokirana nakon prijema obaveštenja o njenom gubitku ili krađi. Svi skupljeni bodovi odnosno bonusi u dinarima povezani sa starom karticom Modiana Experience Card odmah će se preneti na novu karticu Modiana Experience Card.

Vlasnik kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana SR d.o.o. Beograd ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (npr. u slučaju korišćenja pogodnosti od strane trećih osoba) koja je nastala Vlasniku kartice Modiana Experience Card u slučaju krađe.

U slučaju sumnje da Vlasnik kartice Modiana Experience Card koristi karticu suprotno Opštim uslovima, Izdavalac kartice Modiana Experience Card, tj. Modiana SR d.o.o. Beograd, trajno ukida karticu. Stanje skupljenih bodova na kartici biće automatski poništeno. Izdavalac kartice, tj. Modiana SR d.o.o. Beograd, nije dužan objašnjavati svoju odluku Vlasniku kartice. Pre otkazivanja, Vlasniku kartice biće poslato pismeno obaveštenje.

U slučaju da zaposleni u Modiana SR d.o.o. Beograd, zloupotrebi korišćenje kartice Modiana Experience Card na način da se bodovi dodele na vlastitu ili bilo koju drugu karticu Modiana Experience Card za razne kupovine, takav se čin smatra zloupotrebom i u tom slučaju podleže važećem zakonu Republike Srbije i internim aktima Modiana SR d.o.o. Beograd.

XIII. PRAVNA ZAŠTITA

Opšti uslovi važe od marta 2023. odnosno od dana objave na web stranici www.modianaexperiencecard.rs do promene odnosno otkazivanja.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koja onemogući pravilan rad računarskog sitema na prodajnim mestima Modiana SR d.o.o. Beograd, tj. u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper odnosno na web stranici www.modianaexperiencecard.rs, ili ako iz navedenih razloga elektronski sistem ne radi, a zbog navedenog nije moguće skupljanje bodova ili korišćenje bonusa u dinarima, Izdavalac i/ili bilo koji njegov partner ne snose odgovornost za štetu po ovoj osnovi koje može pretrpeti Vlasnik kartice Modiana Experience Card.

Modiana SR d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene uslova i odredbi kartice Modiana Experience Card u bilo kom trenutku.

Sve promene biće objavljene na web stranici www.modianaexperiencecard.rs i Modiana SR d.o.o. Beograd prodajnim mestima, tj. u trgovinama Modiana, Modiana Woman Luxury Selection i Lee Cooper, ili će kupci biti obavešteni putem e-maila, minimalno 30 dana pre početka važenja novih pravila. Ako Vlasnik kartice Modiana Experience Card i dalje koristi karticu Modiana Experience Card nakon objavljenih izmena ovih Opštih uslova, smatra se da je sa njima upoznat i sa njima saglasan.

Ovi Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Srbije, koji se takođe koristi kao relevantan zakon za njihovo tumačenje. Sve sporove između Vlasnika kartice Modiana Experience Card i Izdavaoca Modiana SR d.o.o. Beograd kartice rešava nadležni sud u Beogradu.

Izmena: 17.07.2023